Infinity Zieleniec Ski & Spa

Zakończenie wakacji i jednego z kluczowych etapów budowy

Wraz z końcem wakacji zbliżamy się do ukończenia jednego z najbardziej wymagających etapów budowy – stropu nad poziomem „0”. Obecnie pracujemy także nad projektami aranżacji wnętrz i powierzchni użytkowych. 

Co jednak najważniejsze wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.