Dziennik budowy- 17 października 2019

  • by

Zbrojenie, szalowanie, betonowanie, murowanie elementów konstrukcyjnych kondygnacji -3
Zbrojenie, szalowanie, betonowanie płyty fundamentowej fundamentu skrzyniowego cd.