Dziennik Budowy – 30 lipca 2019

  • by

Na koniec lipca 2019 firma Keller zakończyła wykonywanie palisady z pali wierconych. Prowadzone są intensywne roboty ziemne odspajanie i wywóz mas ziemnych zmierzające do wykonania podbudowy pod płytę fundamentową na poziomie -5. Jest to  poziom około 14m poniżej poziomu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Zieleniec. Łącznie planowane jest przemieszczenie około 17.000 m3 !!! gruntu przy czym do ponownego wbudowania – zasypów i obsypów wykorzystane zostanie około 3.000 m3.