Dziennik Budowy- 30 sierpnia 2019

  • by
  1. Zakończone są prace konstrukcyjne na kondygnacji -5. Wykonano strop z płyt filigran i rozpoczęto murowanie ścian kondygnacji – 4
  2. Rozłożono podpory pod strop nad kondygnacją – 4
  3. Wykonywane są roboty towarzyszące pracom konstrukcyjnym – wykonywanie przepustów i przejść instalacyjnych.