Dziennik budowy- 17 października 2019

  • by
Zbrojenie, szalowanie, betonowanie, murowanie elementów konstrukcyjnych kondygnacji -3Zbrojenie, szalowanie, betonowanie płyty fundamentowej fundamentu skrzyniowego cd.

Dziennik budowy- 7 października 2019

  • by
Zbrojenie, szalowanie, betonowanie, murowanie elementów konstrukcyjnych kondygnacji -3Zbrojenie, szalowanie, betonowanie płyty fundamentowej fundamentu skrzyniowego

Dziennik Budowy- 10 września 2019

  • by
Zbrojenie, szalowanie, betonowanie  elementów konstrukcyjnych poziomu -4 nad częścią mieszkalną. Montaż stropu nad kondygnacją -4. Wymiana gruntu , wykonywanie podbudowy pod płytę fundamentową garażu.

Dziennik Budowy- 30 sierpnia 2019

  • by
Zakończone są prace konstrukcyjne na kondygnacji -5. Wykonano strop z płyt filigran i rozpoczęto murowanie ścian kondygnacji – 4 Rozłożono podpory pod strop nad kondygnacją – 4 Wykonywane są roboty towarzyszące pracom konstrukcyjnym – wykonywanie przepustów i przejść instalacyjnych.

Dziennik Budowy – 30 lipca 2019

  • by
Na koniec lipca 2019 firma Keller zakończyła wykonywanie palisady z pali wierconych. Prowadzone są intensywne roboty ziemne odspajanie i wywóz mas ziemnych zmierzające do wykonania podbudowy pod płytę fundamentową na poziomie -5. Jest to  poziom około 14m poniżej poziomu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Zieleniec. Łącznie planowane jest przemieszczenie około 17.000 m3 !!! gruntu przy czym do ponownego wbudowania – zasypów i obsypów wykorzystane zostanie około 3.000 m3.

Dziennik Budowy 26 czerwca 2019

  • by
Wykonywanie palisady żelbetowej – drugi etap.Zbrojenie, szalowanie, betonowanie elementów konstrukcyjnych – ciąg dalszy. Wykonywanie palisady żelbetowej – drugi etap.Zbrojenie, szalowanie, betonowanie elementów konstrukcyjnych – ciąg dalszy.

Dziennik Budowy- 19 czerwca 2019

  • by
Zbrojenie, szalowanie, betonowanie elementów konstrukcyjnych – ciąg dalszy.Wykonywanie palisady żelbetowej wzdłuż drogi wojewódzkiej – drugi etap.