INFINITY ZIELENIEC

ZAINWESTUJ I ZARABIAJ 7%

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

Skontaktujemy się i przedstawimy naszą wyjątkową ofertę

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ INWESTYCJI

Unikalna lokalizacja

INFINITY Zieleniec Ski & Spa to luksusowy aparthotel zlokalizowany bezpośrednio na stoku narciarskim w samym sercu „Zieleniec Ski Arena”.

Dużo więcej niż apartamenty

INFINITY Zieleniec Ski & Spa to pierwszy ekskluzywny aparthotel w regionie. Goście będą mieli do dyspozycji 353 komfortowe apartamenty, nowoczesne centrum konferencyjne na 600 osób, basen ze strefą Spa & Wellness, narciarnię, restaurację, strefę Après Ski oraz parkingi podziemne.
 • Stała stopa zwrotu 7% w skali roku.
 • 28 dni pobytu właścicielskiego. Również podczas sezonu wysokiego!

basen & sauna

siłownia & fitness

spa & wellness

strefa zabaw dla dzieci

restauracja & ski bar

sala konferencyjna

garaż & parking

narciarnia

KORZYŚCI Z ZAKUPU

Stopa zwrotu jest stała niezależnie od tego,
czy lokal jest wynajmowany, czy nie.

Gwarantowana stopa zwrotu

Właściciel apartamentu zawiera umowę najmu z gwarantowaną stopą zwrotu do 7% w skali roku od kwoty zainwestowanej w zakup lokalu.

Umowa najmu nawet na 10 lat

Długoterminowe umowy najmu na 5 lat, 10 lat lub na czas nieokreślony.

Własność lokalu

Pełna forma własności czyli zakup lokalu z odrębną księgą wieczystą.

Zwrot podatku VAT

Właściciel ma możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu nieruchomości, także jako osoba fizyczna.

Rewolucyjne pobyty właścicielskie

Każdy właściciel może korzystać ze swojego apartamentu przez cały rok, także w sezonach wysokich, czyli w czasie wakacji i ferii zimowych.

Dodatkowe korzyści

Właściciele apartamentów korzystają bezpłatnie z podziemnego parkingu, saunarium oraz basenu. Wszystko to po to, by pobyt we własnym apartamencie był jeszcze przyjemniejszy.

Karta VIP

Każdy właściciel otrzymuje imienną kartę VIP i portfel atrakcyjnych zniżek na usługi i atrakcje oferowane przez INFINITY Zieleniec Ski & Spa i partnerów.

PRZYKŁADOWE ZYSKI

Sprawdź, ile z nami zarobisz

Apartament o powierzchni

33,54 mkw

476 711 PLN netto

* zawiera cenę lokalu, wykończenia, wyposażenia i miejsca postojowego w garażu podziemnym

Gwarantowana stopa zwrotu:
7% w skali roku

Zysk netto w skali roku:
33 369,79 zł

Zysk netto w skali miesiąca:
2 780,81 zł

Apartament o powierzchni

38,56 mkw

566 845 PLN netto

* zawiera cenę lokalu, wykończenia, wyposażenia i miejsca postojowego w garażu podziemnym

Gwarantowana stopa zwrotu:
7% w skali roku

Zysk netto w skali roku:
39 679,15 zł

Zysk netto w skali miesiąca:
3 306,60 zł

Apartament o powierzchni

54,05 mkw

947 441 PLN netto

* zawiera cenę lokalu, wykończenia, wyposażenia i miejsca postojowego w garażu podziemnym

Gwarantowana stopa zwrotu:
7% w skali roku

Zysk netto w skali roku:
66 320,89 zł

Zysk netto w skali miesiąca:
5 526,74 zł

ZIELENIEC - LOKALIZACJA GWARANTUJĄCA ZYSK​

Znakomite warunki narciarskie Zieleńca przyciągają z roku na rok coraz więcej gości.

„Zieleniec Ski Arena” to 29 wyciągów i kolei oraz ponad 23 kilometry doskonale przygotowanych tras.

Większość tras jest oświetlonych, dzięki czemu narciarze mogą szusować do późnych godzin wieczornych.

Trasy zjazdowe w kurorcie są zróżnicowane pod względem techniki jazdy: od bardzo łatwych dla początkujących adeptów narciarstwa, po bardzo wymagające.

Na wszystkie wyciągi i koleje obowiązuje w kurorcie jeden wspólny karnet.

Infrastruktura narciarska jest stale rozbudowywana.

0
wyciągów narciarskich
0
km tras narciarskich
0
karnet na wyciągi
0
dni zimy

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Stacja narciarska Zieleniec Ski Arena jest regularnie nagradzana w rozmaitych konkursach, zajmując w nich od lat czołowe miejsca. Co w wielu przypadkach niezwykle istotne, to że o przebiegu większości plebiscytów i zajmowanej przez ośrodki narciarskie kolejności decydują sami narciarze.

W ciągu ostatnich lat stacja narciarska Zieleniec Ski Arena zdobyła następujące nagrody i wyróżnienia.

2018/2019

III MIEJSCE W RANKINGU NAJLEPSZYCH STACJI NARCIARSKICH W POLSCE w rankingu portalu www.podroze.onet.pl

2017/2019

II MIEJSCE W RANKINGU DUŻYCH STACJI NARCIARSKICH W POLSCE II MIEJSCE W RANKINGU NAJLEPSZYCH STACJI NARCIARSKICH W POLSCE

2016/2017

II MIEJSCE W RANKINGU NAJLEPSZYCH STACJI NARCIARSKICH W POLSCE I MIEJSCE W RANKINGU DUŻYCH STACJI NARCIARSKICH W POLSCE

2015/2016

II MIEJSCE W RANKINGU NAJLEPSZYCH STACJI NARCIARSKICH W POLSCE

ZIELENIEC W LICZBACH

Sezon 2018/2019

0
sprzedanych karnetów

Sezon 2017/2018

0
sprzedanych karnetów

Sezon 2016/2017

0
sprzedanych karnetów

Sezon 2015/2016

0
sprzedanych karnetów

DZIENNIK BUDOWY

Aktualne postępy na placu budowy w jednym miejscu!
Kliknij na zdjęcie poniżej, aby powiększyć

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2020. Aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania części prac termoizolacyjnych budynku, instalacyjnych w jego wnętrzach, realizujemy także prace ziemne wokół całej inwestycji. Niebawem będziemy informować Państwa również o zakończeniu kolejnego etapu budowy.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego wprowadziliśmy stosowne regulacje dotyczące kontroli stanu zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy.

CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania

Developer

Infinity Zieleniec Ski & Spa sp. z o.o. sp. k.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
NIP 8811495206
KRS 0000697381

Adres korespondencyjny

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław

biuro@infinity-zieleniec.pl

Adres inwestycji

Zieleniec 72
57-340 Duszniki Zdrój

Polityka prywatności

 

I. Administrator danych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka INFINITY ZIELENIEC SKI & SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697381, adres do korespondencji: Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail daneosobowe@infinity-zieleniec.pl

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator przykłada także szczególną wagę do polityki informowania Państwa o wszystkim co dotyczy danych osobowych, podanych przez Państwa w ramach kontaktów ze Spółką, jak również w pełnym zakresie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym gwarantuje wpływ na zakres przetwarzanych danych oraz ułatwia wykonywanie wszelkich przysługujących Państwu praw.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”). Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@infinity–zieleniec.pl podany na naszej stronie internetowej, przetwarzamy podane dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również inne dane, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, numer zlecenia.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail, numer zlecenia — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

W celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

III. Cookies

 1. Spółka, na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej naszą stronę, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
  • Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Cookies nie są szkodliwe ani dla Pana/Pani ani dla komputera/urządzenia wykorzystywanego do korzystania z naszej strony internetowej, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
  • Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

IV. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres wskazany w pkt I Polityki lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt I Polityki.
 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, w tym przede wszystkim uzyskiwania informacji o regionie Masywu Śnieżnika gdzie możecie wypoczywać z rodziną i spędzać swój wolny czas stosownie do zainteresowań i potrzeb.

V. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Panem/Panią w celu obsługi zapytania ofertowego czy zrealizować umowę lub spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z platformy dla wspólników.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, firmom transportowym, operatorom pocztowym/kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne, bankom, podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Nie mniej jednakże Administrator z przyczyn technologicznych czy też operacyjnych potrzebuje czasu na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa. Do podanych poniżej okresów należy doliczyć 30 dni na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą u nas przechowywane przez:
 4. okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji – albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte po okresie 3 lat jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych;
 8. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 11. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 12. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 13. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 14. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie e-mail pod adres biuro@infinity-zieleniec.pl

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.